1 април - ден на шегата

Честит Ден на шегата. Нека всеки ден бъде забавен
Честит 1 април
Честит ден на шегата
Честит 1 април