Подкрепа за полицая

И аз подкрепям полицая, защитил българските граници