Боже, нека моят подарък за Коледа да бъде здраве

Боже, нека моят подарък за Коледа да бъде здраве и
благоденствие за целият български народ