Първи сняг

Картички за първи сняг. Когато завали първия сняг някак си всеки е щастлив. Като ли че бялата пелена изчиства всичко натрупано през годината и ни става хубаво от това. Изпращането на картичка по случай първия сняг ще сподели нашите чувства в този ден.

Честит Първи сняг
Честит първи сняг
Честит първи сняг