Стихотворение за 8 март

Стихотворение за 8 март

Бъди жена! – ще кажа нежно аз.
Защо със друго пак да те сравнявам.
На твоя поглед и на твоя глас
не се научих как да устоявам.

Преследвана и търсена бъди.
Мишена за очите на мъжете.
Да бъдеш друга просто не върви -
така са те създали боговете.

Пали пожар във мъжките сърца
със тайнството, което притежаваш.
Накратко казано – бъди жена,
загадки продължавай да създаваш.