3 март

Картички за 3 март - национален празник на България. Освобождението на България от турско робство