Подкрепа за героят защитил границите на Република България

Подкрепа за героят защитил границите на Република България

Вълкан Хамбарлиев е героят защитил границите на Република България! Да го подкрепим