Подкрепа за героят защитил границите на Република България

Подкрепа за героят защитил границите на Република България

Вълкан Хамбарлиев е героят защитил границите на Република България! Да го подкрепим

България" data-layout="button_count" data-size="large">Сподели картичката във Facebook