Цветница е! Нека живота ти бъде като градина пълна с цветя

Цветница е! Нека живота ти бъде като градина пълна с цветя

Цветница е!
Нека живота ти бъде като градина пълна с цветя и да има много красота и пъстрота навсякъде около теб!