Красиво любовно пожелание за Димитровден

Красиво любовно пожелание за Димитровден

Пожелавам ти цялата любов на света да се стовари на главата ти и радостта ти да бъде безусловна и безкрайна!

Димитровден" data-layout="button_count" data-size="large">Сподели картичката във Facebook