Песен за Свети Георги

Песен за Свети Георги

Свети Георги ще помолим с нас по пътя да върви Свети Георги тебе молим е-е-е-е дай ни сила с наща орис пак да се преборим