Народ, който танцува в ледени води и ходи по огън, не може да бъде унищожен

Народ, който танцува в ледени води и ходи по огън, не може да бъде унищожен

Народ, който танцува в ледени води и ходи по огън, не може да бъде унищожен