Честит Кръстовден! Нека чрез силата на Кръста се изчистят душите ни и да бъдем по-добри и прощаващи!

Честит Кръстовден! Нека чрез силата на Кръста се изчистят душите ни и да бъдем по-добри и прощаващи!

Честит Кръстовден!
Нека чрез силата на Кръста се изчистят душите ни и да бъдем по-добри и прощаващи!