Бавно старей, в душата си младей и щастлив бъди всеки Божи ден

Бавно старей, в душата си младей и щастлив бъди всеки Божи ден

Бавно старей, в душата си младей и щастлив бъди всеки Божи ден. Честит Лазаровден!