Честит първи учебен ден и на добър път мило дете!

Честит първи учебен ден и на добър път мило дете!

На добър час, мило дете в дългия, но изпълнен с трепети и емоции път на учението. Бъди добър ученик, но не само в училище, а и в живота!