Нека ярката светлина на Великден озари сърцата ни

Нека ярката светлина на Великден озари сърцата ни

Нека ярката светлина на Великден озари сърцата ни и радост, щастие и надежда ни споходят, да бъдем по-добри и прощаващи