Разпети Петък е

Разпети Петък е

Разпети Петък е!
Денят, в който е разпнат Божият син Иисус Христос, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството.