Ако с нещо съм ви засегнал, обидил или лошо направил моля да ми простите

Ако с нещо съм ви засегнал, обидил или лошо 
направил моля да ми простите

Ако с нещо съм ви засегнал, обидил или лошо
направил моля да ми простите