Прошка искам, прошка давам

Прошка искам, прошка давам

Прошка искам, прошка давам
Понякога и аз ранявам
Ръка приятелска, подавам
за грешките си се извинявам!