Моята майка не е богата, но никога не съм оставал гладен, без дрехи и любов

Моята майка не е богата, но никога не съм оставал гладен, без дрехи и любов. Благодарен съм ти, че те има, мамо!